Disclaimer

Deze website:

De inhoud van deze website wordt met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kan het gebeuren dat er eventuele onjuistheden op staan. Het staat PanoTech vrij om informatie en gegevens op deze website te wijzigen zonder dat de gebruiker hiervan op de hoogte wordt gesteld. PanoTech is niet verantwoordelijk voor schade, dataverlies of indirecte schade die in verband wordt gebracht met de informatie op deze website.
PanoTech is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt, vanaf de domeinen waarop deze disclaimer van toepassing is. PanoTech heeft geen invloed op deze websites en kan geen zorg dragen voor de kwaliteit en inhoud. Hiermee kan PanoTech niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, dataverlies of indirecte schade die in verband gebracht wordt met de informatie op deze websites.

Meer informatie:​

Voor meer informatie kunt u gebruik maken van onze contactformulier.